Message du Jeune Président de la Republique lors d'une seance en Assemblée Nationale des Jeunes Parlementaires

 

 

 

 

Gouvernement Jeunesse d’Haiti

Discours du Jeune-Président de la République

Assemblée Nationale du Lundi 24 Aout

Palais Législatif

Honorable Jeune-Président de l’Assemblée Nationale

Honorable Jeune Vice-président de l’Assemblée Nationale

Monsieur le Jeune Premier Ministre

Mesdames Messieurs les jeunes-Ministres

Honorables Jeunes parlementaires

Jeunes d’Haïti

Peuple Haïtien

 

Sa Pa gen plis ke 12 jou depi ke jèn yo sot selebre Jounen Mondial jèn yo.Li te grandioz ane sa a anko, paske yo tap selebre solidarite yo, yo tap di si 40 avan yo pat pran responsabilite yo, jodi a peyi a pa tap nan nivo sa a.

Se pou premye fwa depi 2016 ke pèp ayisyen an pa pè sezon siklòn yo.Université Louverturienne de la caraïbes ki te mete kanpe an 2019 te fè anpil rechèch pou nou jwenn koman nou kap kontoune danje,malè ke move tan,siklòn,tanpèt,abitye pote nan foyen ou.

Pandan ane sa a, chif yo te klè, tout timoun al lekol e 90% nan yo gen yon fanmi.pwoblèm grangou a te rezoud ;tout kote ou pase gen yon sant sante pou

pi piti.Ayeropò entènasyonal nan nò peyi a tankou na Sid peyi a,an total resevwa chak jou pou pi piti 500 000 touris. Peyi a vin yon referans an matyè ekilib ekolojik ak developman dirab.moun ap soti tout kote sou late beni pou yo vin resouse yon an peyi ki vin pi bèl nan karayib la.Kounye a yo pa  pale de pèl des antilles ankò men de Diamand monde lan.

Anpil bèl wout,anpil gwo pon sitou ke pon ki soti Akayè pou rive lagonav la se pi gwo pon ke le monde janm konnen.Pa menm bezwen mande pou sak soti podpè pou rive latortue ki gen pi bèl plaj nan karayib la. Demokrasi a fin pran pye pèp la fè otorite yo konfyans,koripsyon kaba,jèn yo entegre, tèlman gen travay nou oblije voye chèche moun lòt peyi pou vin travay ak nou .e sak pi bèl la salè minimum lan depase u$50 pou chak jounen yon ouvriye travay,ki egal ak 50 karayibo monè inik peyi karayib yo,ke ayiti te pran inisiativ pou mete sou pye depi plis pase 30 lane.

Nou tèlman gen inivèsite,tout jèn nan Karayib la pa reve etidye lòt kote ke an Ayiti. A la bèl sa bèl, A la gran pèp Ayisyen an gran paske nou pat pran plis pase 40 lane pou nou rive la ak tout bèl bagay sa yo. Pa sezi Pèp ayisyen , se pa yon rèv.Nou nan mwa dawout lane 2054.

 

J’ai l’honneur jeunesse patriote de gravir cette tribune,où beaucoup d’illustres orateurs se sont tenus ; pour prononcer mon premier discours sur l’Etat de Nation en tant que jeune-président de la République. Je crois que le futur determine le présent, qui lui explique le passé. Alors que certains continuent à croire que la jeunesse ne peut rien. Moi je viens vous dire que vous êtes capable de tout.

Aujourd’hui même pendant que le pays assiste à la plus grande réalisations des jeuns avec le support de l’Ambassade du Canada,de l’USAID,du PNUD,du Centre parlementaire Canadien, du NDI et de la MINUSTAH ;voilà comment le tableau est peint : Fon tablo a prezante anviwonman an ki fin dedgrade ; nou wè a klè jèn yo ki fin dekouraje nan chak kafou yon ti gwoup reyini pou kraze on gwòg, nan chak ti kwen genyen kap fimen dròg. Yo pa kwè nan lekòl ;nou wè vreman ke peyi a grangou, avan yè ankò yon plat manje fè youn touye yon frè l. Si ou siyonne peyi a lannwit, se pade timoun ki kontinye ap dòmi nan lari ; men chak swa lè gen ti sourit yo delivre. Jèn yo pa entegre,pa gen travay.Pa gen yon akonpayman nan chak etap ke jèn yo ap franchi. Konya kèlkeswa jèn la nap chèche yon bous poul jete l,pa gen inivèsite pou tout jèn ki fini yo ale, kodisyon sosyal tèrib. Sa kif è moun yo arete nan Kidnaping se jèn, nan asasina 90% se jèn. Tablo a tris men li poko fini.Paske nou wè yon ti kote gen anpil efo bo kote jenn yo pou chanje sa. Se pousa  Asosiyasyon volontè pou demokrasi ap chèche kreye espas pou jèn yo aprann, pou yo dyaloge,entegre valè Demokrasi yo. E na Kontak pèmanan ke mwen genyen ak jèn yo,fèm vin konprann,ke konsepsyon an se li ki pwoblèm nan.

Jèn yo vin antre nan sèk visye vyolans lan,avan kilè boule machin pou fè pase revandikasyon yo. Anpil jèn bliye si yo se motè chanjman,yo bliye si se yo ki vrè solda lapè a.

 

Se pou sa mwen di an verite, li pa lè pou nou ap goumen ankò, li palè pou nou ap touye frè n paske lap fè efò.Se lè pou nou ap panse 250 ans endepandans peyi a. Se pou sa Gouvènman Jenès la vini ak vizyon « AYITI 2054 la »

Alòs ke anpil moun reziyen yo pou sezon siklon lan,alòs ke tout moun dakò ke gen frè ak sè nou ki pral mouri paske yo alite nan ravin,ou byen nan mòn kip a sekiritè ;alòs ke nou pa sansibilize ase sou pwoblematik anviwonman ; nou vin pran responsabilite n,nous itou vin di le mond antie ke gen yon jenès patriot. Nou vin di ke pwoblèm anviwonman se pan ou li ye,paske nou kwè nan yon avni ke sèl nou menm ka konstwi.Alòs ke ti efò a pap pèmèt ke nou menm jèn viv nan yon anviwonman sain,nou angaje n. Alòs ke anpil nan nou poko kwè ke chanjman posib,nou angaje n. Pandan ke nou nan wout vers yon aveni encertain nou angage n. Alòs ke nou certain ke nou ka fè anpil gwo aktivite,nou angaje n.

 

 

C’est cet état d’esprit, cher compatriote qui m’empêche d’avoir peur, c’est cet engagement même qui m’incite à croire que nous sommes en train malgré tout de construire l’avenir ; c’est l’intelligence de la jeunesse, c’est sa fougue, c’est son cuvage, sa volonté de faire autrement qui imposent la rupture.

Jeunesse patriote,

On vous a dit de ne plus croire dans votre pays, moi je vous dis, croyez-y encore.

On vous a dit qu’il n’y a pas d’avenir pour vous, moi je vous dis que je le vois, oui je le vois.

On vous a dit de pratiquer la violence pour revendiquer, moi je vous dis que seule la paix est haïtienne.

On vous a aussi dit de ne pas être fier de notre histoire, moi je vous demande de quoi sont ils fiers eux-mêmes ?

On vous a dit que nous ne sommes pas prêt pour la démocratie, moi je vous demande en 1804 étions nous prêt pour l’indépendance ?

 

On vous a dit que tout est perdu, referez vous à l’alcool, la drogue, au vol, au viol, au plaisir tout simplement moi je vous dis : « Sachez que vous ne serez pas appelé jeunes patriotes »

On vous a dit que notre culture ne vaut rien, moi je vous dis qu’elle dominera la Caraïbes.

On vous a aussi dit de nous satisfaire de notre misère et que c’est notre sort, nous ne seront jamais un pays développé, moi je vous dis que nous allons contredire tout cela en moins de 40 ans.

Parce qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus nous manquer à notre chère Haïti. C’est pourquoi je prône la fidélisation des jeunes au pays à leurs ambitions. Nous devons être fidèles à nous-mêmes. Nous devrons être fidèles aux aspirations des pères fondateurs. Nous devons être fidèles à la postérité.

Il y a un fait qui traverse l’histoire mondiale, depuis plus de 30 ans ; c’est l’ascension des jeunes et des femmes dans la politique ; deux groupes majoritaires pour construire un monde meilleur. C’est le train du changement, cette fois ci Haïti ne le ratera pas.

Déjà nous commençons la route aujourd’hui, nous ne savons pas où elle va terminer, mais nous allons nous assurer que les générations futures puissent la continuer.

C’est pourquoi avant tout nous nous donnons des obligations, après ensemble nous construirons les exigences sur une base d’intégration.

 

Un pays fort pour une Caraïbes forte, parce qu’il faut que nous prenons le leadership de la Caraïbes ; avec une monnaie forte « Le Caraïbo », voila le combat qu’il est juste et noble de mener. Et ce pays fort viendra. Croyez-moi. Car nous sommes de cette génération qui décide et qui agit.

Et je profite de cette tribune pour lancer la reconquête de la dignité haïtienne à travers deux projets que nous allons entreprendre rapidement:

1)     Il s’agit de construire la plus grande Université de la Caraïbes : « L’Université Louverturienne de la Caraïbes. » Là encore vous vous dites que c’est un projet fou mais je vais expliquer pourquoi je crois que le peuple haïtien peut le faire……..Explication.

2)     Organiser ce que nous appelons : « Les Jeux nationaux d’été, qui commenceront en aout 2010 »  se yon konpetisyon spotiv ki pral pèmèt jèn tout depatman yo defann koulè depatman yo nan o mwen 7 disiplin. Konsa ya komanse prepare yo pou je olimpik yo.

Nous allons aussi instituer les Conseils Municipaux Jeunes, les Conseils Polyvalents Locaux, lancer des émissions «  Ayiti 2054 » dans tous les départements.

Désormais nous savons qui nous sommes Professeur Price, nous savons maintenant où nous voulons aller.

 

Je termine en vous disant mes chers compatriotes que les générations, tout comme les autorités ne feront que se succéder, mais l’âme Haïtienne est éternelle.  

 

Que Dieu Bénisse Haïti à tout jamais !

                                                                         Alexandre Telfort

 

 

 

 26/11/2009
1 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 133 autres membres